Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Metni

Uğur Entegre Gıda Tarım ve Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesi kapsamında açık rızanızı talep ediyoruz.

İnternet sitesinde üyeliğinizin oluşturulması, siparişinizin alınması ve yerine getirilmesi, sizlere karşı olan taahhütlerimizin yerine getirilmesi, vergi ve sair yükümlülüklere uymak sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, ürün kalitesini arttırmak müşteri ihtiyaçlarını tespit edebilmek amacı ile pazarlama, kampanya reklam faaliyetlerinde bulunmak talep ve şikayetlerinizin takibi , görüş ve önerilerinizi alınması amaçları ile işlenmekte olan Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, T.C. kimlik numarası, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi kategori ve türlerindeki kişisel verilerimizin Şirketin yurtdışında bulunan hizmet tedarikçilerine akatarılmasına ve bunlar tarafından saklanmasına rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Şirket tarafından Kişisel Verilerin Korunması ile bilgilendirildiğimi, söz konusu hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.